Facebook: people/Hanneke-van-Gompel/100000107136004 Linked In: hannekevangompel Linked In Group: 2601493 Twitter: Hannekeisis4u

Via deze RSS feed-button kun je je laten informeren als ik een nieuw VDNV verhaal publiceer. Steeds als een nieuw inspiratiemoment zich aandient, zal ik dat kenbaar maken via Twitter en Linkedin. Ik nodig je graag uit om je te verbinden via Twitter (Hannekeisis4u) en/of de groep ‘Van denken naar voelen’ op Linkedin.

Blijf op de hoogte omtrend de verhalen van denken naar voelen.
9 maart 2011: Mayakalender

foto_kalender_-_9mrt2011_VERKLEIND

9 MAART 2011: DE LAATSTE VERSNELLING IN DE MAYA-KALENDER

Via een cliënt, die mij regelmatig op de hoogte houdt van allerlei spirituele ontwikkelingen, ontving ik een bericht van Eric Huysmans (auteur van ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’ www.sensability.nl ). Bij deze deel ik graag een compilatie van zijn berichtgeving:

De Mayakalender geeft een tijdsplan voor de evolutie van het bewustzijn. De negende en laatste twintigvoudige versnelling in deze kalender is gedateerd op 9 maart 2011. Een korte tijdscyclus van slechts 234 dagen die eindigt op 28 oktober 2011. Hierin zou ons bewustzijn zich in stormachtig tempo de laatste stappen moeten zetten naar een hogere vorm waarin wij meer in eenheid zullen gaan leven. Deze kalender beschrijft de verschuivende spirituele, of kosmische, energieën in de richting van een steeds hoger, of completer, bewustzijn. Het tempo van de ontwikkelingen zal rap toenemen. Het zal steeds minder mogelijk zijn om ons te verzetten tegen de voortstuwende impulsen die de kosmische levensboom ons geeft en wij zullen niet anders kunnen dan ons over te geven aan de stroom der ontwikkelingen.

Zo is in de maanden voorafgaand aan 9 maart al heel duidelijk te zien dat het menselijke individuele bewustzijn zich niet langer neerlegt bij de overheersing door externe machtsstructuren. De in januari 2011 gestarte opstanden in de Arabische wereld zijn hier een goed voorbeeld van. Het volk komt in opstand tegen zijn overheersers, die niet langer opgewassen blijken te zijn tegen de druk van het steeds sterker wordende individu. Individuele krachten kunnen zich in sneltreinvaart bundelen tot een grootscheepse, zeer krachtige, beweging door de wereldwijde communicatiemogelijkheden.

Ook andere machtsinstituten staan op springen, zoals: het monetaire stelsel waarin centrale overheden en banken wanhopig proberen om met roekeloze geldcreaties het financiële systeem overeind te houden; religieuze instituten, zoals het Vaticaan, die niet langer in staat is om de deksel op de beerput te houden van het schandelijke kindermisbruik, gepleegd door hun door het onzinnige celibaat geteisterde priesters; grote, voorheen machtige, legers, als die van de Verenigde Staten die machteloos blijken te zijn tegen middeleeuwse krachten als de Taliban en het zogenaamde Al Qaida.

Dit zijn allemaal overduidelijke voortekenen, voor degenen die ze zien willen, van een naderende doorbraak in het bewustzijn waarin de mens zich zal gaan bevrijden van het juk van externe machten en krachten en zich ook zal gaan beseffen dat de enige autoriteit die van hemzelf is. Tegelijk zal dit het groeiende besef met zich meebrengen dat het onzinnig is om elkaar te blijven bestrijden, omdat ieder individu onderdeel is van één en hetzelfde bewustzijn. In de op 9 maart 2011 startende periode zal de mens, unieke mogelijkheden krijgen om meer eenheidsbewustzijn ¹ te gaan ontwikkelen.

Het is onontkoombaar dat het jaar 2011 zeer hectisch zal verlopen. Dit jaar is dan ook geen jaar zoals alle andere jaren in onze geschiedenis. De mensen hebben bij de start van 2011 elkaar zoals altijd ‘prettig Nieuwjaar’ gewenst. En misschien ook weer de nodige goede voornemens gemaakt, alsof dit zomaar een volgend jaar in onze geschiedenis zou worden. Niets is echter minder waar. De reeds genoemde wereldgebeurtenissen in de eerste maand januari hebben hier al een voorproefje van gegeven. Maar dit is geen reden om in angst te schieten. Integendeel. Dit is het jaar waarop we gewacht hebben. Dit is het jaar waarin wij als mensheid een sprong voorwaarts kunnen maken op weg naar een meer eenheidsgericht bewustzijn!¹

 

1) eenheidsbewustzijn: een hoger emotioneel bewustzijn van liefde, respect en mededogen voor al het leven en daarmee het besef dat we als individu onlosmakelijk verbonden zijn met andere individuen en talloze andere levensvormen binnen een veel groot collectief (kosmisch) geheel. 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen